Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "STOKROTKA" w Kozuli


Idź do treści

Witamy na stronie
Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego
"STOKROTKA" w Kozuli

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „STOKROTKA” w Kozuli
informuje, że od dnia 01.05.2012 rozpoczęło realizację projektu „Kto się uczy ten coś znaczy”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Grupą docelową projektu są osoby zameldowane w gminie Biała Podlaska, w szczególności osoby niepełnosprawne. Projekt ten ma na celu zlikwidowanie stereotypowego myślenia o osobach niepełnosprawnych oraz przyczyni się do ich aktywizacji i samodzielności. Dzięki temu będą mogły pełniej brać udział w życiu społecznym i zawodowym lokalnej społeczności, jako jej pełnoprawni i wartościowi członkowie. Niezwykle ważne jest, by wśród osób biorących udział w projekcie nie występowały żadne bariery społeczne. Nie ważna jest płeć i wiek. Liczba kobiet uczestniczących w warsztatach będzie wynosić co najmniej 50 %. Dążymy do tego by zatrzeć ślady stereotypowej dyskryminacji kobiet. Zakładamy, że w szkoleniach weźmie udział co najmniej 46 uczestników(34 osób niepełnosprawnych oraz 12 osób pełnosprawnych nieaktywnych zawodowo.
W połowie trwania projektu odbędzie się Festyn Integracyjny, organizowany na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, na który zaproszeni będą wszyscy uczestnicy prowadzonych wcześniej warsztatów, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy gminy Biała Podlaska. Festyn ma być ukoronowaniem włożonego trudu i poświęcenia przez beneficjentów. Będą na nim prezentowane prace i wszystko to czego dokonali przez okres trwania warsztatów. Festyn jest imprezą otwartą.

Rodzaje szkoleń(warsztatów) odbywających się w ramach projektu:

- szkolenie decoupage
- szkolenie kulinarne
- szkolenie komputerowe
- szkolenie pilates
Gmina Biała Podlaska


Powrót do treści | Wróć do menu głównego